Programme 06.09.2019

Six people

From the unfamiliar to the familiar.


▶ watch the film
…read more

LiHeng Zhou, Xing Zhang, ShiWen Fan, JieGong Wu, XinYun Zhu
China 2019
00:01:35

From the unfamiliar to the familiar.

Watch the film : https://drive.google.com/open?id=1Xneu8ovmqP75VU0SosR4v0KkmyATrdf7

  • #Title: Six people
  • #Director: LiHeng Zhou, Xing Zhang, ShiWen Fan, JieGong Wu, XinYun Zhu
  • #Choreography: GuNiKa
  • #Country of Production: China
  • #Year of Production: 2019
  • #Duration: 00:01:35
  • #Dance and Acting: GuNiKa
  • #Editing: LiHeng Zhou